Kerkenpad Oost-Groningen

Finsterwolde

Stefanuskerk
C.G. Wiegersweg 1

Omstreeks het jaar 1200 lagen hier twee nederzettingen, die Finsterwolde heetten, of toen nog Winserwalda.
Om ze van elkaar te onderscheiden noemde men ze Oost- en West-Finsterwolde.
Beide dorpen hadden een Roomse kerk, want in die tijd was er geen andere kerk.
In ± 1428 is tijdens een grote overstroming de Sint Nicolaaskerk van Oost-Finsterwolde, en ook Oost-Finsterwolde zelf, door het water verzwolgen.
De Stefanuskerk van West-Finsterwolde bleef nog net gespaard.
De kerk van West-Finsterwolde, nu Finsterwolde, is het overgebleven gedeelte van een Romano-Gotische kruiskerk uit het begin van de dertiende eeuw.
In 1600 werd het kruis weggebroken, het gebouw 5 ½ meter verlaagd en het koor aangebracht.
In 1970 en in 2012 is de kerk grondig gerestaureerd.

De preekstoel dateert uit ± 1806, het groot één-manuaals Freijtag-orgel uit 1808.
De vrijstaande toren is een Landmerk en is te beklimmen.


De kerk is tijdens het Kerkenpad geopend tot 17.00 uur.


•  ga naar de website over de kerk

•  fietsroute(s) langs de kerk   1   -   5Hier ziet u enkele foto's gemaakt door Arjan Niemeijer, klik hier voor meer foto's van de kerk
Of kijk op zijn website Kerk in Beeld