Kerkenpad Oost-Groningen

Heiligerlee

Provincialeweg 72

Deze kerk doet dit jaar voor het eerst mee.
Meer informatie volgt binnenkort...