Kerkenpad Oost-Groningen

Muntendam

Protestantse kerk

Kerkstraat 17

Kerkelijk behoorde Muntendam tot 1841 tot Zuidbroek. Reeds ver voor 1841 bestond bij de Muntendammers de wens een zelfstandige kerk te bezitten. Er werd reeds in 1798 over gesproken. 22 jaar later werd besloten om de orgelbouwer P. van Oeckelen uit Groningen de opdracht te geven een orgel te bouwen en te plaatsen. Het ligt voor de hand te veronderstellen, op grond van bouwkundige notulen, dat de preekstoel aan de lange oostwand heeft gestaan. In 1864 werd preekstoel verplaatst naar de noordwand dit om het zeer forse orgel te kunnen plaatsen.

In 1838 kwam het bericht van het Departement, dat de Koning de kerkscheiding goedkeurde en aan Muntendam een subsidie toekende van fl. 4.200,00 voor het bouwen van een nieuwe kerk en pastorie. In 1840 werd met de bouw begonnen en in 1841 waren eindelijk kerk en pastorie verrezen en had de inwijding en ingebruikneming plaats onder de eerste predikant G. Bethem Reddingius. Muntendam was in de laatste jaren zo bevolkt, dat er over een scheiding tussen beide dorpen gedacht kon worden. De kerkvoogden adviseerden dit verzoek van de hand te wijzen. Wel wilden de kerkvoogden een zekere tegemoetkoming geven, bestaande uit beloften om uit kerkgoederen het schoolgebouw te Muntendam aan Het Loeg te vergroten, opdat daarin de openbare godsdienst voor de inwoners kon worden verricht. Tevens werden de door de predikant te houden ‘predik- en catechiseerbeurten’ geregeld.

Aan de Nieuweweg staat nog een kerk, nu het Verenigingsgebouw met de naam Immanuel (God met ons). Deze kerk uit 1923 is door de rechtzinnige kant van de inwoners met eigen middelen gebouwd. Van 1930 tot 1946 was de evangelist Jager hier voorganger en voor bijvoorbeeld doopdiensten werd uitgeweken naar Ommelanderwijk. Bij de vrijzinnigen liep de kerkgang sterk terug en na overleg tussen vier ouderlingen van beide kerken is toen gesproken over samenvoeging. De eis van de rechtzinnige kant was dat de vrijzinnige dominee Henzel moest vertrekken en er een nieuwe rechtzinnige dominee benoemd moest worden. De kerken gingen samen en ds. Hamer deed zijn intrede. Eén keer per maand was er nog wel een vrijzinnige dienst, maar daar was spoedig geen behoefte meer aan. Het evangelisatiegebouw werd nu het verenigingsgebouw.


•  ga naar de website van de kerk

•  fietsroute(s) langs de kerk   11Hier ziet u enkele foto's gemaakt door Arjan Niemeijer, klik hier voor meer foto's van de kerk
Of kijk op zijn website Kerk in Beeld