Kerkenpad Oost-Groningen

Nieuw Beerta

Hoofdweg 18

De kerk
In 1665 werd de eerste kerk gebouwd, die helaas al in 1689 moest worden afgebroken en pas in 1696 opnieuw werd opgebouwd.
In 1850 moest ook deze kerk worden afgebroken.
De nieuwe (huidige) kerk was in 1856 gereed en is een zgn. Waterstaatkerk: ingenieurs van het ministerie van waterstaat controleerden de bouw en moesten hun goedkeuring verlenen.

Het orgel
Het orgel werd in 1857 (voor ƒ 2800,00) door Willem Hardorff (1815-1899) uit Leeuwarden gebouwd en is het enige Hardorff orgel in de provincie Groningen.
Zijn grootvader Matthijs Hansen Hardorff was de meesterknecht van Albertus Antoni Hinsz en werd na diens dood zelfstandig orgelbouwer.
In 1954 werd het orgel gerestaureerd en pas in 2014-2015 vond weer een grondige restauratie plaats, uitgevoerd door orgelmakers Winold van der Putten en Ingrid Noack.
Dienaar van het woord en dienaar van de mensen
In 1938 kwam Bastiaan Jan Ader samen met zijn vrouw Johanna Ader-Appels naar Nieuw Beerta om hier als NH predikant te werken.
Met zijn organisatorische talenten wist ds. Ader veel mensen aan zich te binden.
In de Tweede Wereldoorlog zat hij samen met zijn vrouw in het verzet.
In en buiten de pastorie werd hulp geboden aan Joden, onderduikers en piloten.
Zij hebben 200 tot 300 Joodse landgenoten gered.
Juli 1944 werd ds. Ader in Haarlem opgepakt en gevangen gezet en op 20 november 1944 werd hij in Veenendaal gefusilleerd.
Na de oorlog is hij bijgezet op het Ereveld in Loenen.
Mevr. Ader-Appels zette het werk van haar man in Drieborg en Nieuw Beerta voort, aanvankelijk als evangeliste, uiteindelijk als predikant.
In 1947 schreef ze het boek 'Een Groninger pastorie in de storm' over haar oorlogsjaren.
Ze overleed op 88 jarige leeftijd en is begraven op de nieuwe begraafplaats te Nieuw Beerta.
De kunstenaar Bas Jan Ader was hun zoon.
De pastorie stond tegenover de kerk en is in 1955 afgebroken.

Het doopvont
Het doopvont is in 1961 geschonken door een Amerikaanse van Nederlandse afkomst.
Blijkens het opschrift mede ter herinnering aan haar moeder, die in 1893 in deze kerk is gedoopt.
Eind 19e eeuw zijn nogal wat mensen uit deze streek geƫmigreerd naar Amerika.
Met name was er in de jaren tussen 1904 en 1914 een hele uittocht van gereformeerden, waardoor de gereformeerde kerk in Drieborg verdween.


•  ga naar de website over de kerk

•  fietsroute(s) langs de kerk   5