Kerkenpad Oost-Groningen

Nieuwe Pekela

Hervormde kerk
ds. S. Tjadenstraat C 51

In 1691 werd toestemming gegeven voor het egaliseren en verhogen van een stuk land voor de bouw van een kerk met kerkhof. De bewoningsas was indertijd dusdanig naar het zuiden gevorderd dat de afstand met de Hervormde kerk in Oude Pekela steeds groter werd.
In 1702 werd de eerste predikant aangesteld in Nieuwe Pekela: de uit Winschoten afkomstige Aijlcko Meinders.
Door de toenemende bevolkingsgroei werd in 1704 begonnen met de bouw van een kerkgebouw in Nieuwe Pekela.
De kerk werd in augustus 1704 in gebruik genomen en op 31 augustus 1704 vond voor de eerste maal een doop plaats.

De kerk kent verschillende bouwfasen.
In 1767, in 1826, en vermoedelijk ook in 1863, werd de kerk vergroot waardoor het de huidige T-vormige plattegrond kreeg.

In 1912 liet J.H. Manuel een legaat na voor de bouw van een orgel in de Hervormde Kerk te Nieuwe Pekela.
Er had tot die tijd nog nooit een orgel in de kerk gestaan.
De firma Standaart uit Schiedam leverde een jaar later een orgel met één manuaal en pedaal.
Er werd een nieuwe galerij gemaakt waar het orgel op kwam te staan.
Mense Ruiter reviseerde het instrument in 1964 tijdens de restauratie van het kerkgebouw.
In 1973 en 1984 vonden er opnieuw ingrijpende verbouwingen aan het orgel plaats.


•  ga naar de website van de kerk

•  fietsroute(s) langs de kerk   7Hier ziet u enkele foto's gemaakt door Arjan Niemeijer, klik hier voor meer foto's van de kerk
Of kijk op zijn website Kerk in Beeld