Kerkenpad Oost-Groningen

Oostwold

Hervormde kerk

Kerksingel 17

De Hervormde kerk van Oostwold is gebouwd tussen 1775 en 1777 onder leiding van de Groninger stadstimmerman Geert Bonsema.
Ook de Hervormde pastorie is door hem ontworpen en gebouwd.
Kerkgebouw, pastorie en slingertuin ademen de sfeer van een laat-achttiende eeuws landgoed.
De kerk is gebouwd naar voorbeeld van de Nieuwe Kerk in Groningen, maar is in 1882 aan de zuidkant uitgebreid.
Daardoor is het oorspronkelijke grondplan (Grieks kruis) veranderd in een Latijns kruis.
In het kerkgebouw vallen het Freijtag-orgel (1809-1811) en het prachtige doopvont uit 1852 op.
De luidklok in de dakruiter stamt uit 1807 en is van de firma Van Bergen.

Om de dringende restauratie van het kerkgebouw mogelijk te maken, is in 2016 de Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold opgericht.
Deze stichting zet zich niet alleen in voor fondsenwerving en de begeleiding van de restauratiewerkzaamheden, maar organiseert ook allerlei (met name culturele) activiteiten in het kerkgebouw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Smit: stichtingbkeo@yahoo.com / 06-5496 6049
Sleuteladres: Men kan contact opnemen met de koster van de kerk via: 06-4242 7600


•  ga naar de website van de kerk

•  fietsroute(s) langs de kerk   1   -   8