Kerkenpad Oost-Groningen

Veendam

Grote Kerk
J.G. Pinksterstraat 3

De Grote Kerk is het oudste gebouw van Veendam.
Op 24 augustus 1660 legt Adriaan Geerts Wildervanck de eerste steen voor de nieuwe kerk, die gebouwd wordt op een hoogte tussen twee diepen.
Ruim 2 jaar later, op 5 oktober 1662, wordt de kerk ingewijd.
Rond 1750 is de kerk verbreed en werd dubbel zo groot.
Er kwam een nieuwe preekstoel met klankbord met op de voorkant van de kuip een afbeelding van het kerspelzegel.
Naast de toren werd een klein portaaltje gebouwd, wellicht ooit gediend als cachot voor criminele Veendammers. De toren is in de 18e eeuw ommanteld en verhoogd en heeft een carillon met 49 klokken.
De stadsbeiaardier bespeelt wekelijk het carillon.

Orgel
Het orgel met zijn imposante front is in 1824 gebouwd door de Groninger orgelbouwer Timpe.
Het was in die tijd het grootste orgel, buiten de stad, van de provincie, samen met die van Midwolda.
In 1928 wordt een ingrijpende restauratie afgerond.
Het orgel heeft dan twee gezichten; het uiterlijk (front) klassiek 19e eeuws en de klank passend bij een 'modern' Duits orgel.
Dr. Fried Schmidt-Marlissa was verantwoordelijk voor deze transformatie.
Het orgel krijgt een 'moderne' dispositie en een speeltafel conform de inzichten van dr. Albert Schweitzer, musicus, arts en theoloog.
De speeltafel heeft drie klavieren, een vrij bespeelbaar pedaal en meer dan 60 registers.
Er liggen nu plannen om het orgel te restaureren.


Tijdens het Kerkenpad is er orgelmuziek, waarbij het plezier hebben in muziek centraal staat.
Dat betekent dat ook amateurorganisten het orgel even kunnen bespelen als ze dat willen.
Tevens zullen we voor de liefhebbers rondleidingen in het orgel organiseren.
Dit alles uiteraard onder voorbehoud in verband met de coronamaatregelen...


•  ga naar de website van de kerk

•  fietsroute(s) langs de kerk   11