Kerkenpad Oost-Groningen

Vriescheloo

Protestantse kerk
Dorpsstraat 119

De protestantse (voorheen: hervormde) kerk van Vriescheloo, zoals die nu in gebruik is, dateert van 1717.
Blijkens het kerkelijk archief heeft men eerst enkele graven op het Bisschopskerkhof moeten ruimen om de benodigde oppervlakte vrij te krijgen, alvorens men met de bouw kon beginnen.
In 1838 is de kerk hersteld en gewijzigd, terwijl deze in 1841 van een toren werd voorzien.
Eerder was er een klokkenstoel.
Omstreeks 1876 is het huidige gebouw van een pleisterlaag voorzien.
Restauratie van de kerk vond plaats in 1980, en van de toren in 1982.

De kerk is gebouwd op op het Bisschopskerkhof.
Deze naam heeft te maken met het bezoek van de bisschop van Munster (Bommen Berend) in onze streek.
Er is ook nog een Bisschopsweg, waar de orden -of mogelijke horden- van de bisschop langs zijn getrokken.

Op het oude kerkhof rondom de kerk zijn nog zeer oude graven te vinden, onder andere van Boelem Heyer, overleden in 1720; Eppo Hillenius, overleden in 1773; en anderen.
Een jongere begraafplaats bevindt zich achter de kerk, iets verder zuidoostelijk.

Voordat het huidige gebouw in gebruik was hield men de kerkdiensten in een schuur.
Men kan dit lezen op een sluitsteen onder de kansel.
Op de steen staat namelijk dat Petrus Eggens op 14 juni 1717 in een schuur werd bevestigd als eerste predikant van de kerk.
Een tweede grafsteen herinnert aan Engelke Hindriks Brouwer.
In zijn huis zijn de plannen voor de nieuwe kerk gemaakt.
De opvolger van ds. Eggens was ds. Johannes Tammen, overleden in 1750.
Zijn zoon Elzo Tammen volgde hem op.
Ook van hem ligt een grafzerk onder de kansel.

Uit de randschriften en inscripties blijkt dat de luidklok gegoten is in 1679.
Wapens van Clant, Ripperda en Cockinga komen er op voor.
De klok heeft een zeer mooie klank.
In de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) moest op last van de Duitse bezetter de klok worden ingeleverd om tot oorlogstuig worden omgesmolten.
Gelukkig is hij vanwege de historische waarde en het einde der oorlog voor de smeltkroes bewaard gebleven en weer teruggekomen op haar oude plaats - geheel ongeschonden.

Als u iets wilt weten over het kerkgebouw of de gemeente van Vriescheloo kunt u contact opnemen met Fenneke Groenbroek tel: 06-3722 6476 of per mail: fm.groenbroek@gmail.com


•  ga naar de website van de kerk

•  fietsroute(s) langs de kerk   3   -   6   -   A   -   B